Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Poradnik

Szanowni Państwo, z naszego doświadczenia wynika, że nie wszystkie instytucje prawne i związane z nimi czynności notarialne są w pełni zrozumiałe dla osób, które nie miały z nimi wcześniej do czynienia. Poniżej w krótki, przystępny sposób postaramy się wyjaśnić pewne zagadnienia z naszej praktyki, które mogą budzić pewne wątpliwości oraz zamieszczamy odpowiedzi na często zadawane pytania.

Postępowanie spadkowe u notariusza szybsze niż w Sądzie

Obecnie postępowania spadkowego nie trzeba już przeprowadzać w Sądzie lecz formalności spadkowe można załatwić podczas jednej wizyty u notariusza. Postępowanie spadkowe polega na wydaniu przez notariusza prawomocnego potwierdzenia praw do spadku.
Więcej

Zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego

Nabycie spadku spadkobiercy powinni zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego. Złożenie deklaracji SD- Z2 jest warunkiem zwolnienia nabycia spadku od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie to dotyczy tylko najbliższej rodziny.
Więcej

Dziedziczenie długów

Przedmiotem dziedziczenia oprócz majątku są również długi zmarłego. Długi spadkowe dziedziczą z ustawy małżonek i dzieci, a jeśli odrzucili oni spadek długi dziedziczą też wnuki i rodzice zadłużonego spadkodawcy.
Więcej

Odrzucenie spadku

Spadkobierca nie ma obowiązku przyjęcia spadku. W ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy może odrzucić spadek u notariusza. Nie może jednak częściowo przyjąć spadku, a częściowo odrzucić.
Więcej

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia to następna instytucja prawa spadkowego, pozwalająca odsunąć spadkobiercę od dziedziczenia. Przyszły spadkodawca i spadkobierca ustawowy mogą podpisać u notariusza w formie aktu notarialnego umowę zrzeczenia się dziedziczenia.
Więcej

Jak załatwić sprawę u notariusza

Przed dokonaniem czynności notarialnej warto jest umówić się na bezpłatne spotkanie informacyjne z notariuszem. Po przeanalizowaniu stanu prawnego, notariusz doradzi jak można najprościej i najkorzystniej rozwiązać sprawę, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i prawem.
Więcej

Umowa darowizny (darowizna)

Darowizna jest obecnie najczęściej stosowaną formą przekazania majątku. Związane jest to z faktem, że darowizny na rzecz najbliższych członków rodziny - zwolnione są od podatku od spadków i darowizn.
Więcej

Darowizna nieruchomości

Do darowizny nieruchomości (mieszkania, lokalu, działki, domu) oraz prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – konieczne jest zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności darowizny.
Więcej

Darowizna od rodziców

Zasadniczo darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. W pewnych przypadkach nawet darowiznę od rodziców należy zgłosić do urzędu skarbowego, aby skorzystać ze zwolnienia.
Więcej

Dożywocie czy darowizna?

Zbywając nieruchomość lub mieszkanie na rzecz bliskich, wiele osób zastanawia się co będzie dla nich korzystniejsze dożywocie, czy darowizna. Umowa o dożywocie i darowizny różnią się przedmiotami, charakterem oraz opodatkowaniem.
Więcej

Dożywocie (umowa o dożywocie)

W umowie dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, pomoc i pielęgnowanie. W zależności od potrzeb strony mogą inaczej ukształtować zakres dożywotnich świadczeń.
Więcej

Dożywocie, a sprzedaż nieruchomości

Przenosząc odpłatnie na bliskie osoby nieruchomość lub mieszkanie najczęściej zawierane są umowy o dożywocie lub sprzedaży. W praktyce dożywocie i sprzedaż znacznie różnią się pod względem wzajemnych świadczeń i przedmiotów.
Więcej

Umowa przedwstępna

Jednymi z częściej zawieranych rodzajów umów są umowy przedwstępne. Przez umowę przedwstępną strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy. Umowa przedwstępna dla swojej ważności powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.
Więcej

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

W praktyce przeważają przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, mieszkania, lokalu, działki, domu zawierana jest często z uwagi nieregulowany stan prawny lub konieczność uzyskania kredytu bankowego.
Więcej

Umowa przedwstępna, dlaczego warto ją podpisać u notariusza?

Zawarcie umowy przedwstępnej u notariusza, w formie aktu notarialnego gwarantuje zawarcie w przyszłości umowy na ustalonych warunkach. Notarialna umowa przedwstępna daje też możliwość zabezpieczenia zwrotu pieniędzy, czy na wypadek śmierci właściciela.
Więcej

Zadatek i zaliczka

W praktyce zadatek bywa często utożsamiany z zaliczką. W obu przypadkach są to kwoty pieniężne, wpłacane drugiej stronie przy zawarciu umowy przedwstępnej, jednak różnią się konsekwencjami w przypadku nie wykonania umowy przedwstępnej.
Więcej

Najem okazjonalny, kiedy warto go stosować?

Najem okazjonalny skuteczniej od zwykłego najmu zabezpiecza właściciela nieruchomości przed nieuczciwymi najemcami. Umożliwia szybką ich eksmisję, bez konieczności prowadzenia w Sądzie sprawy o eksmisję i bez konieczności zapewnienia im lokalu socjalnego.
Więcej

Oświadczenie najemcy o poddaniu egzekucji na podstawie art. 777 kpc

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc chroni właściciela przed lokatorami, którzy nie chcą się wyprowadzić z lokalu. Rygor egzekucji na podstawie art. 777 kpc zastępuje wyrok Sądu i stanowi podstawę szybkiej ich eksmisji komorniczej.
Więcej

Umowa alimentacyjna (ugoda alimentacyjna)

Alimenty nie muszą wynikać z wyroku Sądu, gdyż znacznie szybciej można uregulować obowiązek alimentacyjny w umowie alimentacyjnej zawartej podczas jednej wizyty u notariusza. Taki akt notarialny ma moc wyroku Sądu i upoważnia do egzekucji komorniczej.
Więcej

Umowa alimentacyjna dotycząca dziecka (alimenty na dziecko)

Alimenty na dziecko zamiast w Sądzie można od ręki uzyskać na podstawie aktu notarialnego zawartego u notariusza, który ma moc wyroku Sądu i upoważnia do egzekucji komorniczej. Oprócz alimentów można uregulować notarialnie inne istotne sprawy dziecka.
Więcej

Hipoteka

Hipoteka powstaje w chwili wpisu do księgi wieczystej, oczekiwanie na wpis często wiąże się z dodatkowymi opłatami. Warto ustanowić hipotekę u notariusza, gdyż dopełnia on za strony formalności. Przyśpiesza to też procedurę wpisu hipoteki i zabezpiecza interesy stron.
Więcej

Zakup mieszkania z hipoteką - czy jest możliwy?

Zdarza się sprzedaż nieruchomości np. mieszkania, domu, działki obciążonej hipoteką, także gdy zakup następuje z kredytu zabezpieczonego hipoteką. Można jednak tak zabezpieczyć transakcję, by zakup nieruchomości z hipoteką był bezpieczny dla kupującego, bez ryzyka spłaty cudzego kredytu i hipoteki.
Więcej

Intercyza

Intercyza, jest to umowa majątkowa małżeńska. W polskim systemie prawnym istnieją cztery rodzaje intercyz: intercyzy rozszerzające wspólność ustawową, ograniczające wspólność ustawową oraz intercyzy ustanawiające rozdzielność majątkową i rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.
Więcej

Rozdzielność majątkowa, a rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

W praktyce zwykła rozdzielność majątkowa jest dobrym rozwiązaniem dla małżonków, którzy mają zbliżone dochody. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest natomiast najlepszym rozwiązaniem dla małżonka, który nie pracuje zawodowo lub osiąga niższe dochody.
Więcej

Podział majątku wspólnego małżonków (podział dorobku)

Podział majątku wspólnego jest możliwy w trakcie małżeństwa oraz po jego ustaniu. Często wiąże się z rozwodem, separacją, czy długami małżonka. W praktyce oprócz podziału majątku dorobkowego małżonek może przejąć do spłaty wspólne zobowiązania np. kredyt lub pożyczkę.
Więcej

Notarialny podział majątku w trakcie małżeństwa (umowa podziału majątku wspólnego)

Notarialny podział majątku w formie aktu notarialnego ma moc wyroku Sądu i jest podstawą egzekucji. Tylko zawarcie notarialnej umowy podziału majątku umożliwia uregulowanie dodatkowych istotnych kwestii i zabezpieczenie zobowiązań np. egzekucją lub hipoteką.
Więcej

Podział majątku u notariusza czy w Sądzie?

Podziału majątku wspólnego można znacznie szybciej i taniej dokonać u notariusza, niż w Sądzie. Podział majątku u notariusza ma wiele innych zalet np. przyśpiesza rozwód, umożliwia zobowiązanie małżonka do spłaty kredytu i innych kwestii, co nie jest możliwe w Sądzie.
Więcej

Separacja, a majątek

Orzeczenie separacji wprowadza rozdzielność majątkową, nie dzieli jednak majątku. Pozostając w separacji faktycznej małżonkowie wspólnie odpowiadają za długi zaciągnięte przez jednego z nich. W przypadku separacji warto więc zadbać o bezpieczeństwo prawne i finansowe.
Więcej

Konkubinat / związek partnerski

Związki konkubenckie i partnerskie nie są prawnie uregulowane. Konkubenci i partnerzy w sposób zgodny z prawem mają jednak możliwości, a nawet powinni uregulować sprawy majątkowe oraz zabezpieczyć się w kwestiach finansowych, medycznych i na wypadek śmierci.
Więcej

Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Symbol

Notariusz Kraków Kontakt

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.