Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Rozdzielność majątkowa, a rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Rozdzielność majątkowa (zwykła rozdzielność majątkowa)

Rozdzielność majątkowa (zwykła rozdzielność majątkowa) to rodzaj umownego ustroju majątkowego, w którym zarówno majątek nabyty przez każdego małżonków przed ślubem, jak też majątek nabyty po ślubie pozostaje majątkiem osobistym każdego z nich. Małżonkowie samodzielnie zarządzają swoimi majątkami np. mogą bez zgody drugiego kupować i sprzedawać nieruchomości oraz zaciągać kredyty. Wprowadzenie tego ustroju majątkowego po rozwiązaniu małżeństwa np. na skutek rozwodu, skutkuje całkowitą utratą udziałów w majątku małżonka.

W praktyce taka rozdzielność majątkowa jest dobrym rozwiązaniem dla małżonków, którzy pracują zawodowo i oboje mają zbliżone dochody.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, to umowny ustrój majątkowy, w którym podobnie jak przy zwykłej rozdzielności – majątek nabyty przed ślubem oraz nabyty po ślubie pozostaje majątkiem osobistym każdego małżonków. Każdy małżonek również samodzielnie  zarządza  też swoim majątkiem,  bez zgody drugiego.

Po ustaniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków. Wyrównanie dorobków może nastąpić np. przez zapłatę określonej kwoty lub przeniesienie prawa własności nieruchomości. Wyrównanie dorobków następuje w drodze umowy zawartej u notariusza.

W przypadku śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami, a pozostałym przy życiu małżonkiem. Jeżeli małżonkowie nie są zgodni co do sposobu lub wysokości wyrównania,  wówczas rozstrzyga o tym Sąd.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest najlepszym rozwiązaniem dla małżonka, który nie pracuje zawodowo lub osiąga niższe dochody. Najczęściej taką umowę zawierają małżonkowie, z których jeden zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, a drugi zarabia na utrzymanie rodziny. Jest to też rodzaj pracy, dlatego małżonek który się jej podejmuje, może zażądać wyrównania dorobku.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Do zawarcia każdego rodzaju umowy majątkowej, niezbędne jest posiadanie przez małżonków lub osoby, które zamierzają wstąpić w związek małżeński – pełnej zdolność do czynności prawnych oraz uzgodnienie rodzaju umowy majątkowej.

To wystarczy, aby z ważnymi dokumentami tożsamości udać się do notariusza i podpisać w formie aktu notarialnego każdą intercyzę, w tym umowę rozdzielności majątkowej. Jeśli małżonkowie dysponują aktem małżeństwa, warto przedłożyć notariuszowi również odpis aktu małżeństwa.

 

Warto przeczytać również o rodzajach umów majątkowych, a także podziałach majątku dorobkowego:

Intercyza

Podział majątku wspólnego małżonków (podział dorobku)

Notarialny podział majątku w trakcie małżeństwa (umowa podziału majątku wspólnego)

Podział majątku u notariusza czy w Sądzie?

Zapraszamy osoby zainteresowane zawarciem rozdzielności majątkowej w naszej Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.

 

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz Kraków
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.