Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Podział majątku u notariusza czy w Sądzie ?

Podział majątku wspólnego (dorobku) warto szybciej i taniej przeprowadzić u notariusza, niż w Sądzie. Notarialny podział majątku ma wiele zalet w porównaniu do postępowania sądowego o podział majątku.

Podziału majątku można dokonać w drodze umowy u notariusza pomiędzy małżonkami lub byłymi małżonkami. Jeżeli strony nie są zgodne co do podziału, pozostaje im postępowanie sądowe, w procesie o podział majątku dorobkowego. Wyjątkowo podział majątku jest możliwy w postępowaniu rozwodowym, jeśli nie spowoduje on nadmiernej zwłoki postępowania rozwodowego.

Najczęściej jednak,  nawet trakcie postępowania sądowego  małżonkowie dochodzą do porozumienia i zawierają u notariusza umowy podziału majątku. Dzieje się tak z uwagi na to, że postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego jest jednym z najdłuższych i najbardziej kosztownych procesów.

Do notarialnego podziału majątku niezbędne jest ustalenie sposobu i warunków podziału majątku.

Podziału majątku wspólnego (dorobkowego) warto dokonać zgodnie przed notariuszem, gdyż:

  • koszty notarialne podziału majątku są zdecydowanie niższe, niż procesu sądowego,
  • formalności związane z podziałem majątku u notariusza są uproszczone np. nie jest konieczna wycena rzeczoznawcy, czy pełnomocnicy procesowi,
  • procedura jest zdecydowanie krótsza i trwa z reguły kilka dni, w przeciwieństwie do postępowania przed Sądem, które może przedłużać się latami,
  • strony mogą same ustalić optymalny sposób podziału majątku, a także zobowiązań (długów), np. wspólnego kredytu, co nie jest możliwe przed Sądem,
  • można zobowiązać małżonka do spłaty zobowiązań, np. kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, co również nie jest możliwe w wyroku sądowym,
  • notariusz może zabezpieczyć wykonanie zobowiązań np. hipoteką, co również nie jest możliwe w wyroku sądowym,
  • sporządzając akt notarialny, notariusz składa w imieniu stron wnioski o wpisy w księgach wieczystych i dopełnia wszystkich koniecznych formalności,
  • ułatwia i zdecydowanie przyspiesza rozwód.

Warto wiedzieć, że umowa o podział w formie aktu notarialnego ma moc prawomocnego wyroku Sądu, w tym zakresie oraz stanowi podstawę wpisu własności w księgach wieczystych.

W każdej z sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się odnośnie warunków podziału majątku wspólnego – warto więc wybrać polubowną drogę i podpisać u notariusza umowę o podział majątku. Pozwoli to uniknąć długotrwałego procesu sądowego oraz związanych z nim kosztów sądowych i zastępstwa procesowego. Oprócz podziału majątku (aktywów) umożliwi podział zobowiązań (pasywów), a także zabezpieczenie wykonania wielu istotnych kwestii na przyszłość, co nie zawsze jest możliwe w przypadku wyroku sądowego.

Więcej o podziale majątku:

Podział majątku wspólnego małżonków (podział dorobku)

Notarialny podział majątku w trakcie małżeństwa (umowa podziału majątku wspólnego)

 

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.