Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Podział majątku wspólnego małżonków (podział dorobku)

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak też po jego ustaniu. Z naszej praktyki wynika, że umowny podział majątku najczęściej związany jest z rozwodem lub separacją.  Często zdarza się też, że zawarcie umowy o podział majątku podyktowane jest innymi względami np. zadłużeniem małżonka, czy podjęciem finansowo ryzykownej działalności.

Majątek wspólny

Stosunki majątkowe między małżonkami regulują przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wynika z nich, że chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Każdy małżonek może też mieć swój majątek osobisty, nabyty przed małżeństwem lub w trakcie jego trwania, ale pochodzący z określonych w przepisach  źródeł np. darowizny, czy spadku.

Dopóki trwa wspólność majątkowa nie można dokonać podziału majątku wspólnego, gdyż podział majątku jest możliwy dopiero po jej ustaniu.  Z kolei ustanie wspólności majątkowej następuje w następujących przypadkach:

  • zawarcia przez małżonków umowy rozdzielności majątkowej, o czym szerzej rozdzielność majątkowa, a rozdzielność z wyrównaniem dorobków
  • orzeczenia przez sąd rozdzielności na żądanie jednego z małżonków,
  • orzeczenia przez Sąd separacji małżonków,
  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości małżonka,
  • ustania małżeństwa np. w wyniku rozwodu lub śmierci małżonka.

Warto wiedzieć, że ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej nie powoduje jednak automatycznego podziału majątku wspólnego. Do rozdzielenia majątku między małżonków konieczne jest bowiem zawarcie umowy o podział majątku lub przeprowadzenie postępowania sądowego.

Więcej o notarialnych i sądowych podziałach majątku:

Notarialny podział majątku w trakcie małżeństwa (umowa podziału majątku wspólnego)

Podział majątku u notariusza, czy w Sądzie.

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.