Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Czynności notarialne

Poprzez dużą ilość profesjonalnie dokonanych czynności Kancelaria Agnieszki Kozek notariusz w Krakowie zdobyła duże doświadczenie w zawieraniu umów notarialnych, często o skomplikowanej tematyce prawnej oraz w sporządzaniu innych czynności określonych w ustawie Prawo o notariacie i przepisach szczególnych – dotyczących obrotu nieruchomościami, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spółek, dokonanych w formie aktów notarialnych oraz poświadczeń notarialnych.

Czynności notarialnych dokonujemy na bieżąco w godzinach pracy Kancelarii, a także po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów z notariuszem. W uzasadnionych przypadkach również poza godzinami urzędowania, w soboty oraz poza siedzibą Kancelarii. Przed dokonaniem czynności notarialnej warto umówić się na bezpłatne spotkanie informacyjne oraz zabrać dokumenty związane ze sprawą, gdyż pozwala to wnikliwiej zapoznać się ze wszystkimi aspektami sprawy, wyjaśnić wątpliwości oraz sprawnie przygotować dokument zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Wiedząc jak ważne są powierzone sprawy Agnieszka Kozek notariusz w Krakowie  indywidualnie podchodzi do każdego Klienta, w zrozumiały sposób wyjaśniając zawiłości prawne oraz wskazując najlepsze i najprostsze rozwiązania. Notariusz pomoże Państwu w bezpieczny sposób przeprowadzić transakcję zakupu mieszkania i działki, szybko uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, dział spadku, czy intercyzę, podzieli po rozwodzie majątek i hipotekę, przygotuje ugodę alimentacyjną. Notariusz doradzi też jak sporządzić testament, założyć spółkę, w jaki sposób można zabezpieczyć siebie i bliskich na wypadek długów czy też załatwić szereg innych spraw majątkowych.

Lex est quod notamus

Obrót nieruchomościami

Jednym z wiodących obszarów naszej działalności są czynności notarialne związane z obrotem nieruchomościami. Zgromadzone doświadczenie zawodowe i wiedza prawnicza gwarantują bezpieczeństwo prawne wszystkich dokonywanych przez nas transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz profesjonalną obsługę dostosowaną do potrzeb Klientów, na zasadzie jednorazowych czynności i stałej obsługi notarialnej. Akty notarialne sporządzamy z najwyższą starannością, gdy taka konieczność wynika przepisów lub takie jest życzenie stron, które nam zaufały.
Więcej

Prawo spadkowe

Kolejną dziedziną, w której nasza Kancelaria posiada dużą praktykę jest prawo spadkowe. Dokonujemy zarówno czynności notarialnych na wypadek śmierci, takich jak testamenty zwykłe i zapisami windykacyjnymi, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, jak też kompleksowo przeprowadzamy postępowania spadkowe. Znacznie szybciej niż w Sądzie sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia, umowy o dział spadku oraz protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu i oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Zawieramy też umowy zbycia spadku.
Więcej

Prawo spółek

Prawo spółek, jest bardzo istotną dziedziną działalności naszej Kancelarii od powstania i funkcjonowania spółki, do jej ustania. Posiadamy dużą praktykę w czynnościach notarialnych zakładania wszystkich rodzajów spółek osobowych i kapitałowych oraz prowadzenia ich jednorazowej i stałej obsługi notarialnej. Protokołujemy zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy i posiedzenia ich organów, sporządzamy umowy zbycia udziałów i akcji. Dokonujemy czynności przekształceń przedsiębiorcy w spółkę, przekształceń i łączenia spółek oraz inne dotyczące ustania bytu prawnego spółek.
Więcej

Prawo rodzinne

Stwierdzenie, że „notariusz jest adwokatem stron” ma szczególne znaczenie w sprawach rodzinnych. Nasza Kancelaria zdobyła w tym zakresie bardzo duże doświadczenie, z najwyższą starannością profesjonalnie sporządzając zawiłe umowy i ugody rozwodowe, alimentacyjne, czy umowy podziału majątku wspólnego. Na bieżąco dokonujemy też typowych czynności takich jak przesunięcia majątku między małżonkami oraz umowy majątkowe małżeńskie, ustanawiające rozdzielność majątkową i rozdzielność z wyrównaniem dorobków, jak też rozszerzające i ograniczające wspólność majątkową.
Więcej

Inne akty notarialne

Akty notarialne zajmują centralne miejsce wśród czynności dokonywanych w naszej Kancelarii. Sporządzamy akty notarialne jeżeli wymagają tego przepisy prawa, ale również na życzenie stron, które nam zaufały. Do wszystkich podchodzimy z najwyższą starannością, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów i poufność. Oprócz aktów notarialnych z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i prawa spółek, sporządzamy akty notarialne dotyczące wielu innych czynności prawnych, których nie sposób jednoznacznie zaklasyfikować.
Więcej

Poświadczenia notarialne

Podstawowymi czynnościami notarialnymi są też poświadczenia notarialne, które ogólnie mówiąc nadają mocy prawnej dokumentom. Nasze biuro notarialne w Krakowie dokonuje na bieżąco wszystkich poświadczeń notarialnych, takich jak poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie, poświadczenie wzoru podpisu, poświadczenie zgodności kserokopii z okazanym dokumentem (odpis notarialny), poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna). Poświadczamy też pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz sporządzamy wyciągi dokumentów.
Więcej

Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Symbol

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.