Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Postępowanie spadkowe u notariusza - szybsze niż w Sądzie

Obecnie postępowania spadkowego nie trzeba już przeprowadzać w Sądzie lecz wszystkie formalności spadkowe można znacznie szybciej załatwić u notariusza, uzyskując potwierdzenie nabycia praw do spadku. Przeprowadzając postępowanie spadkowe notariusz ustala krąg spadkobierców i sporządza dokumenty, które umożliwią spadkobiercy udowodnienie praw wynikających z dziedziczenia, w tym praw do majątku spadkowego.

W tym celu notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który rejestruje w Rejestrze Spadkowym. Nabycie spadku nabiera mocy prawnej z chwilą tej rejestracji i w odróżnieniu od postępowania spadkowego przed Sądem nie wymaga już oczekiwania na prawomocność. Dla notarialnego postępowania spadkowego nie ma też znaczenia, gdzie przed śmiercią mieszkał spadkodawca (o ile był obywatelem polskim), więc wszystkie formalności spadkowe możecie Państwu załatwić podczas jednej wizyty u notariusza np. w naszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

Notariusz może też przeprowadzić postępowanie spadkowe, zarówno gdy spadkodawca pozostawił testament, jak też gdy testamentu nie sporządził.

Warto jednak wiedzieć, że u notariusza muszą być obecni wszyscy spadkobiercy ustawowi, a ponadto spadkobiercy testamentowi (jeśli był testament) oraz zapisobiercy windykacyjni (jeśli byli ustanowieni), a spadek nie może być sporny. W sytuacjach gdy osoby te nie mogą się stawić do notariusza lub spadkobiercy nie są zgodni  – notarialne postępowanie spadkowe nie będzie możliwe i pozostanie przeprowadzenie postępowania spadkowego przed Sądem.

Postępowanie u notariusza:

Notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich zainteresowanych osób, którymi są: spadkobiercy ustawowi, spadkobiercy testamentowi oraz osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Przeprowadzając postępowanie spadkowe notariusz sporządza protokół  otwarcia i ogłoszenia testamentu, jeśli spadkodawca go pozostawił. Jeśli nie ma pewności, czy spadkodawca sporządził testament, notariusz może na Państwa życzenie udzielić informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów.

W sytuacji, gdy od dnia śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy – notariusz przyjmuje oświadczenie o przyjęciu lub o odrzucenia spadku. Z powyższych czynności sporządza protokół notarialny.

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia oraz rejestruje go w Rejestrze Spadkowym. Notarialne postępowanie spadkowe kończy się w chwili tej rejestracji. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma moc prawomocnego postanowienia Sądu o nabyciu spadku.

Do notarialnego postępowania spadkowego wymagane są:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy
  • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy
  • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców testamentowych (jeśli był testament)
  • testamenty, jeżeli istnieją
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku
  • numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości których właścicielem był spadkodawca
  • pesel i miejsce ostatniego zamieszka spadkodawcy
  • dane osobowe wszystkich uczestników postępowania spadkowego

Przed przeprowadzeniem notarialnego postępowania spadkowego warto umówić się na bezpłatne spotkanie informacyjne z notariuszem, na które należy zabrać dokumenty związane ze spadkiem. Notariusz przeanalizuje dokumenty, wskaże rozwiązania zgodne z przepisami i Państwa oczekiwaniami oraz kalkulację opłat notarialnych.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje oraz poznać opłaty związane z postępowaniem spadkowym – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną Kraków, Plac Kossaka 3.

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.