Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Hipoteka

Ustanowienie hipoteki

Planując zakup mieszkania lub domu, wiele osób rozważa pozyskanie na ten cel środków finansowych z kredytu bankowego lub pożyczki, co z reguły wiąże się z hipoteką. W praktyce najczęściej stosowanym sposobem zabezpieczenia terminowej spłaty kredytu hipotecznego lub prywatnych zobowiązań (np. pożyczki, reszty ceny zakupu nieruchomości), jest ustanowienie hipoteki umownej. W przypadku tej hipoteki właściciel nieruchomości dobrowolnie zgadza się na wpis hipoteki w księdze wieczystej, na podstawie zawartej umowy (np. umowy o kredyt, pożyczki, umowy sprzedaży). Hipoteka jest więc bardzo  skutecznym sposobem uniknięcia problemów ze spłatą zadłużenia, gdyż ryzyko utraty nieruchomości stanowi dodatkową motywację do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Innym rodzajem hipoteki jest hipoteka przymusowa, która może powstać bez zgody, a nawet bez wiedzy właściciela nieruchomości. Powstaje ona na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora. Hipoteka przymusowa stanowi sposób egzekucji długów, co zdarza się często np. w przypadku nieuczciwych deweloperów. Z reguły zabezpiecza zaległości podatkowe na rzecz skarbu Państwa.

Ustanowienie hipoteki umownej - czy u notariusza?

W przypadku kredytu bankowego, wpisu hipoteki do księgi wieczystej można dokonać samodzielnie, składając odpowiedni wniosek do księgi wieczystej, albo ustanawiając hipotekę u notariusza. W przypadku zabezpieczenia pozostałych zobowiązań przepisy wymagają jednak ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego.

W praktyce, gdy na zabezpieczenie kredytu udzielonego na zakup nieruchomości ustalono hipotekę,  standardem staje się już ustanawianie hipoteki w umowie sprzedaży. Zabezpiecza to bowiem interesy obu stron umowy oraz przyśpiesza procedurę wpisu do księgi wieczystej. Ustanawiając hipotekę formie aktu notarialnego to notariusz dopełnia wszelkich formalności urzędowych związanych z wpisem hipotek. Pobiera też podatek od czynności cywilno-prawnych za ustanowienie hipoteki i opłatę sądową , a także składa wniosek o jej wpis do księgi wieczystej.  Z reguły to znacznie przyśpiesza procedurę wpisu hipoteki, co nie pozostaje bez znaczenia, gdyż hipoteka powstaje dopiero z chwilą wpisu w księdze wieczystej.  Oczekiwanie na wpis hipoteki z reguły wiąże się  natomiast z dodatkowymi opłatami (np. podwyższoną marżą banku, kosztami ubezpieczenia kredytu). Warto więc ustanowić hipotekę u notariusza, w każdym przypadku, nawet gdy nie wymagają tego przepisy.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Hipoteka wygasa z chwilą całkowitej spłaty zobowiązania, które zabezpiecza. Jednak jego spłata (np. splata kredytu lub pożyczki) nie powoduje automatycznego zwolnienia nieruchomości z hipoteki, bo następuje ono dopiero z chwilą wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Warto więc pamiętać, że po spłacie zobowiązania należy uzyskać oświadczenie wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym wyrażające zgodę  na wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Dokument ten stanowi podstawę wykreślenia hipoteki i wraz z dowodem zapłaty opłaty sądowej (obecnie w kwocie 100,00zł) składa się go do właściwego sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Warto przeczytać również: Zakup mieszkania z hipoteką- czy jest możliwy?

Przydatne linki

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.