Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

W praktyce strony zawierają umowy przedwstępne w celu zagwarantowania sobie na przyszłość zawarcia umowy o określonej treści, na ustalonych warunkach. Najczęściej wiąże się to z koniecznością spełnienia przez jedną ze stron lub przez obie strony określonych przesłanek od których zależy zawarcie umowy przyrzeczonej.

Umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży nieruchomości lub prawa do lokalu, zawierane są często z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości (np. podziału geodezyjnego działki, załatwienia formalności spadkowych, uzyskania zezwoleń administracyjnych) lub uzyskania przez stronę kupującą środków finansowych na zapłatę ceny (np. sprzedaż innej nieruchomości, uzyskanie kredytu bankowego). 

Każda umowa przedwstępna dotycząca sprzedaży nieruchomości powinna bardzo dokładnie określać przedmiot umowy ( np. opis mieszkania, metraż, czy przynależą do niego piwnice, strych, miejsce postojowe), jego stan prawny oraz cenę lub sposób jej wyliczenia. Zawierać zapewnienia strony sprzedającej, poparte dokumentami odnośnie nie istnienia żadnych obciążeń oraz wskazywać termin, w którym zostanie podpisana umowa sprzedaży (np. konkretną datę, przedział czasowy albo zdarzenie od którego liczy się termin zawarcia umowy sprzedaży). Istotne jest też określenie przesłanek od jakich zależy zawarcie umowy przyrzeczonej, ze wskazaniem czy te przesłanki umożliwiają odstąpienie od umowy jednej czy obu stronom i czy wiążą się z tym określone konsekwencje finansowe.  W sytuacji zapłaty środków na poczet ceny sprzedaży należy określić czy stanowią one zadatek czy zaliczkę.

Wszystkie elementy konieczne oraz postanowienia dodatkowe powinny być określone precyzyjnie, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości np. do czego zobowiązana jest każda ze stron. W przeciwnym wypadku jeżeli np. sprzedający nie wywiąże się z umowy przedwstępnej, kupujący będzie zmuszony dochodzić swych praw w drodze procesu cywilnego.

Warto wiedzieć, że zawierając umowę przedwstępną w zwykłej formie pisemnej (umowa cywilnoprawna) nie można dochodzić przed sądem żadnych roszczeń o wykonanie umowy i zawarcie umowy przyrzeczonej, nie można też wpisać tych roszczeń do księgi wieczystej. W przypadku nie wykonania umowy cywilnoprawnej przez stronę sprzedającą (np. sprzedaży osobie trzeciej za wyższą cenę), strona kupująca może jedynie w drodze procesu sądowego żądać zwrotu wpłaconej zaliczki lub zadatku.

Dlatego warto rozważyć powierzenie sporządzenia umowy przedwstępnej notariuszowi, który udzieli niezbędnych informacji oraz doradzi, na co warto zwrócić szczególną uwagę oraz w jaki sposób można w konkretnym przypadku dodatkowo zabezpieczyć każdą ze stron na wypadek nie wykonania umowy  przez drugą stronę.

Więcej na temat zalet oraz gwarancji jakie daje zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego: Umowa przedwstępna, dlaczego warto ją podpisać u notariusza?

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz Kraków
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.