Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Umowa alimentacyjna dotycząca dziecka (alimenty na dziecko)

Alimenty na dziecko zamiast w Sądzie można od ręki uzyskać na podstawie aktu notarialnego zawartego u notariusza, który ma moc wyroku Sądu i upoważnia do egzekucji komorniczej. Oprócz alimentów można uregulować notarialnie inne istotne sprawy dziecka.

Alimenty dla dziecka można również uzyskać na podstawie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w tym akcie określonej.

W sytuacji, gdy umowa alimentacyjna dotyczy dziecka oprócz określenia wysokość alimentów oraz daty i formy ich płatności, warto uregulować też inne istotne kwestie np. dotyczące kontaktów z dzieckiem, czy wpływu rodzica na edukację dziecka. Warto pamiętać, że w przypadku alimentów na dziecko, stroną umowy alimentacyjnej jest dziecko, a nie rodzic, który jako przedstawiciel ustawowy jedynie reprezentuje dziecko.

W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w akcie notarialnym nie trzeba przeprowadzać żadnych dowodów z dokumentów lub zeznań świadków na okoliczność uzyskiwanych dochodów stron, kosztów utrzymania dziecka.

W umowie alimentacyjnej dotyczącej dzieci należy zwrócić uwagę na istotne kwestie. Wysokość alimentów powinno się ustalać osobno na każde dziecko. Każde dziecko może mieć inne potrzeby wynikające np. z wieku, stanu zdrowia i innych uzasadnionych potrzeb. Warto też pomyśleć na przyszłość i uregulować wiele innych istotnych kwestii np. sposób waloryzacji, możliwości podwyższenia alimentów, czas trwania umowy alimentacyjnej, przesłanki ewentualnego wypowiedzenia zawartej umowy. W przypadku pominięcia pewnych uzgodnień lub nieprecyzyjnego określenia w umowie ważnych kwestii oraz pogorszenia wzajemnych relacji lub zaistnienia innych okoliczności – pozostanie ustalenie ich na drodze  sądowej. W dodatku jeśli zajdzie konieczność podwyższenia alimentów postępowanie sądowe nie będzie ograniczało się do kwestii podwyższenia alimentów, ale ich ustalenia i Sąd od podstaw będzie badał potrzeby alimentacyjne.

W każdej sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć odnośnie wysokości i formy alimentów – warto wybrać polubowną drogę i podpisać umowę lub  ugodę dotyczącą alimentów. Pozwoli to uniknąć długotrwałego procesu sądowego oraz związanych z nim kosztów sądowych i zastępstwa procesowego. Umożliwi też precyzyjne ustalenie i zabezpieczenie wykonania wielu istotnych kwestii na przyszłość, co nie zawsze jest możliwe w przypadku wyroku sądowego.

Nie należy jednak umawiać się na alimenty bez żadnego zabezpieczenia, gdyż zawarcie umowy w formie ustnej lub w formie cywilno-prawnej nie daje możliwości zabezpieczenia roszczeń, ani żadnej możliwości wyegzekwowania swych praw. Warto więc zabezpieczyć na przyszłość siebie lub dzieci, gdyż w każdej chwili relacje pomiędzy stronami mogą się pogorszyć lub nastąpić nieprzewidziane okoliczności. Ich skutkiem może być uchylanie się przez drugą stronę od obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji pozostanie tylko długotrwałe postępowanie sądowe. Pozornie zgodne porozumienie odnośnie alimentów, nie podparte wiążącym dokumentem, może okazać się wtedy drogą do Sądu. Ugoda alimentacyjna zawarta u notariusza pozwala w jasny sposób określić wzajemne obowiązki stron. Wszelkie ewentualne nieporozumienia w przyszłości, można rozwiązać powołując się na jej treść. Strony mogą ją też w każdym czasie taką umowę zmienić lub rozwiązać. W przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań – umowa stanowi dowód w Sądzie i podstawę do dochodzenia swoich praw, w przeciwieństwie do zwykłego porozumienia.

Umowę alimentacyjną należy traktować jako zabezpieczenie stron, nie jako wyraz braku zaufania. Nawet jeśli rodzice pozostają w dobrych relacjach, zawarcie umowy alimentacyjnej pozwoli uniknąć w przyszłości ewentualnych konfliktów.

Opłaty związane z zawarciem umowy o alimenty zależą od wysokości świadczeń alimentacyjnych oraz okresu trwania zobowiązania alimentacyjnego.

Więcej na temat ugody alimentacyjnej zawartej u notariusza: Umowa alimentacyjna (ugoda alimentacyjna).

W sprawach dotyczących zawarcia umowy lub ugody alimentacyjnej (alimentów na dziecko) oraz opłat – prosimy o kontakt z Agnieszką Kozek notariuszem w Krakowie.

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.