Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Umowa alimentacyjna Kraków (ugoda alimentacyjna Kraków)

Obecnie obowiązek alimentacyjny nie musi wynikać z wyroku Sądu, gdyż istnieje możliwość znacznie szybszego uregulowania wszystkich kwestii dotyczących alimentów, w umowie alimentacyjnej lub ugodzie zawartej u notariusza.

Alimenty można uzyskać na podstawie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie określonej. W praktyce oznacza to, że dobrowolnie wyraża on zgodę na dochodze­nie przez wie­rzy­ciela ali­men­ta­cyj­nego rosz­czeń z tytułu zale­gło­ści ali­men­ta­cyj­nych bez konieczności przeprowadzania postępo­wa­nia sądowego. Gdy dłużnik przestanie płacić alimenty akt notarialny upoważnia wierzyciela do egzekucji komorniczej, bez przeprowadzania rozprawy sądowej.

O wysokości i szczegółach alimentów ustanowionych przez Sąd może decydować tylko Sąd. Oznacza to, że żadna ze stron nie może samodzielnie modyfikować treści ustaleń. Teoretycznie zatem, nawet jeśli obydwie strony zgodzą się, że nie zachodzi już konieczność płacenia alimentów, obowiązek taki w świetle prawa wciąż istnieje, dopóki nie zostanie to potwierdzone w wyroku Sądu. Można jednak tego uniknąć zawierając umowę alimentacyjną. W praktyce najczęściej alimenty dotyczą małżonka lub dzieci. Jeżeli stosunki między rodzicami lub małżonkami są przyjazne, z reguły dochodzą do porozumienia i dobrowolnie na bieżąco regulują koszty utrzymania i inne wydatki. Niesie to jednak ryzyko, że w przypadku pogorszenia ich relacjach trudno będzie tego dowieść i dochodzić swoich praw. Nawet jeśli np. rozwód przebiega pokojowo lub konkubenci żyją w przyjaźni warto zabezpieczyć swoje prawa umową lub ugodą alimentacyjną u notariusza. Daje to obu stronom gwarancje respektowania ustaleń zawartych w takiej umowie, gdyż akt notarialny jest tytułem wykonawczym i ma taką samą moc, jak wyrok Sądu.

Umowa alimentacyjna skonstruowana w profesjonalny sposób daje tez pewność, że wzajemne zobowiązania zostaną określone w jasny i precyzyjny sposób, zapewniający ich respektowanie. Podstawowymi jej elementami będzie dokładne podanie wysokość alimentów oraz daty i formy ich płatności. Może też zawierać uzgodnienia stron odnośnie innych istotnych kwestii.

Umowę alimentacyjną zawiera się w formie aktu notarialnego, który stanowi dokument urzędowy. Polega ona na tym, że osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych np. ojciec dziecka zobowiązuje się do płacenia ustalonych przez strony alimentów na jego rzecz i dobrowolnie poddaje się egzekucji w przypadku, gdyby przestał wywiązywać się z tego obowiązku. Powinna określać wysokość alimentów oraz termin i formę ich płatności. Umowy alimentacyjne zawiera się w sytuacji, gdy małżonkowie nie chcą przeprowadzać postępowania sądowego i wolą rozwiązać polubownie sprawę alimentów na małżonka lub dziecko. Często zdarza się też, że jedno z rodziców chce z własnej inicjatywy płacić alimenty na własne dziecko i zabezpieczyć wykonanie tego obowiązku.

W związku z tym, że  obowiązek alimentacyjny oprócz małżonka najczęściej dotyczy dziecka warto przeczytać:

Umowa alimentacyjna dotycząca dziecka(alimenty na dziecko).

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz Kraków
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.