Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Separacja, a majątek

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego o separacji powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że od tej chwili każdy małżonek może samodzielnie zarządzać i odpowiada za własny majątek, a majątek nabyty po orzeczeniu separacji jest własnością tylko tego małżonka, który go nabył.

Jest to tzw. przymusowa rozdzielność majątkowa i nie można  jej znieść w trakcie trwania separacji. Więcej o ustroju rozdzielności majątkowej tutaj:
Intercyza
Rozdzielność majątkowa  rozdzielność z wyrównaniem dorobków

 Orzeczenie separacji nie jest jednak równoznaczne z podziałem majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego, może bowiem nastąpić tylko w drodze zawarcia umowy o podział pomiędzy małżonkami lub (jeśli nie osiągnęli kompromisu co do sposobu podziału), w drodze postępowania sądowego o separację. Sąd zajmie się nim jednak tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki postępowania o separację i nie przedłuży tego procesu. W przeciwnym wypadku Sąd orzekający o separacji nie będzie tej kwestii rozstrzygał i dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji można wnieść do Sądu nowy wniosek o podział majątku wspólnego w odrębnym procesie o podział majątku. Proces sądowy o podział majątku wspólnego jest jednak jednym z najdłuższych i najbardziej kosztownych procesów, dlatego  małżonkowie najczęściej dochodzą do porozumienia oraz zawierają u notariusza umowy podziału majątku. Umowny podział majątku u notariusza,  często jest też korzystniejszy pod wieloma innymi względami. Szczerzej  o zaletach notarialnego podziału przeczytasz tutaj:
Podział majątku u notariusza czy w sądzie?

Głównym założeniem separacji jest prawna regulacja dalszej relacji między i małżonkami oraz uregulowanie wielu kwestii np. dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, ustalenia kosztów ich utrzymania i wychowywania,  czy alimentów. Każda ze stron ma prawo żądać rozwodu bądź separacji, zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem winy.

Separacja różni się od rozwodu tym, że pomimo uchylenia wspólności majątkowej, separacja jest stanem przejściowym i nie powoduje rozwiązania małżeństwa. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, Sąd może orzec o zniesieniu separacji. Jednocześnie sądowne orzeczenie separacji nie wyklucza wniesienia po pewnym czasie pozwu rozwodowego i zakończenia małżeństwa.

Separacja znosi wspólność majątkową, przy czym po zniesieniu stanu separacji wraca ustrój wspólności majątkowej.

Mimo orzeczenia separacji małżonkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy (np. materialnej, opieki w trakcie choroby, wsparcia moralnego i psychicznego). Obowiązek ten nie istnieje w przypadku orzeczenia rozwodu.

Zarówno po orzeczeniu separacji jak też rozwodu – małżonkowie nie dziedziczą po sobie.

Separacja prawna, a separacja faktyczna – majątek

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego o separacji powstaje rozdzielność majątkowa.  W przypadku pozostawania małżonków jedynie w separacji faktycznej (bez prawomocnego sądowego orzeczenia separacji) pomimo, że małżonkowie mieszkają osobno i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa – wszelkie prawa majątkowe, w tym nieruchomości nabyte przez któregokolwiek małżonka nadal stanowi ich wspólny majątek.  To samo dotyczy wspólnej odpowiedzialności  obu małżonków za zobowiązania (długi) zaciągnięte przez jednego z nich np. kredyty, czy pożyczki.

W związku z tym, w przypadku separacji – bardzo istotnym jest zadbanie o bezpieczeństwo prawne i finansowe.

W celu uniknięcia problemów finansowych i prawnych na przyszłość warto jest podpisać u notariusza umowę rozdzielności majątkowej( intercyzę) oraz umowę o podział majątku.

Więcej o obu tych umowach:

Rozdzielność majątkowa  rozdzielność z wyrównaniem dorobków

Notarialny podział majątku w trakcie małżeństwa (umowa podziału majątku wspólnego)

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz Kraków
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Notariusz Kraków Kontakt​

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.