Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Oświadczenie najemcy o poddaniu egzekucji na podstawie art. 777 kpc

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc chroni właściciela przed lokatorami, którzy nie chcą się wyprowadzić z lokalu. Rygor egzekucji na podstawie art. 777 kpc zastępuje wyrok Sądu i stanowi podstawę szybkiej ich eksmisji komorniczej.

Oświadczenie najemcy o dobrowolnym  poddaniu się egzekucji, musi być sporządzone w formie aktu notarialnego, pod rygorem jego nieważności. W oświadczeniu tym najemca zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu – w przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego, pod rygorem egzekucji w trybie art. 777 kpc. Taki akt stanowi tytuł wykonawczy i zastępuje wyrok Sądu.

Do sporządzenia tego oświadczenia nie jest konieczna obecność wynajmującego.

W przypadku, gdy na życzenie stron notariusz sporządza umowę najmu okazjonalnego, wówczas oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji zamieszcza się w tym samym akcie notarialnym i dołącza  niezbędna załączniki.

W praktyce często zgoda właściciela wskazanego przez najemcę lokalu na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących sporządzana jest  dla celów dowodowych w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Co zrobić, gdy lokator nie chce się wyprowadzić?

Jeżeli umowa najmu okazjonalnego wygasła, została wypowiedziana i nieuczciwy lokator nie chce wyprowadzić się z lokalu – właściciel może wręczyć mu pisemne żądanie opróżnienia lokalu.  W sytuacji gdy nie przyniesie ono rezultatu składa wniosek do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddali się egzekucji.

Oświadczenie lokatora o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc zastępuje wyrok Sądu oraz stanowi tytuł wykonawczy i podstawę do szybkiej eksmisji komorniczej nieuczciwych lokatorów. Właściciel nie musi więc wszczynać w Sądzie sprawy o eksmisję, ani zapewnić nieuczciwym lokatorom lokalu socjalnego, w tym przypadku lokatorów nie obowiązuje też okres ochronny.

Warto pamiętać, że w tym trybie nie można szybciej eksmitować uczciwych najemców, którzy wywiązują się z obowiązków.

Reasumując, najem okazjonalny poprzez poddanie się najemcy na podstawie aktu notarialnego egzekucji w trybie art. 777 kpc, – w zdecydowanie większym stopniu zabezpiecza interesy właścicieli nieruchomości, niż standardowa umowa wynajmu.  Stanowi on broń tylko wobec nieuczciwych najemców. Jest też bezpieczniejszy dla lokatorów.

Więcej na ten temat:

Najem okazjonalny, kiedy warto go stosować?

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.