Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Odrzucenie spadku Kraków

Osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych nie ma obowiązku przyjęcia spadku. Każdy spadkobierca ma prawo przyjąć lub odmówić przyjęcia należnego mu spadku w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku.

Spadek odrzucić można dopiero po śmierci spadkodawcy. Odrzucenia spadku można dokonać w obecności notariusza lub przed Sądem spadku. W przypadku odrzucenia spadku cała należna część spadku (aktywów i pasywów) przechodzi na zstępnych (dzieci, a w dalszej kolejności na wnuki i prawnuki), którzy od tej chwili zostają powołani do spadku. Zstępni mogą zdecydować, czy chcą przyjąć część majątku należną ich wstępnemu. W tym celu powinni złożyć odpowiednie oświadczenia. Istotnym jest, że spadku nie można częściowo przyjąć (np. z zakresie aktywów), a w pozostałej części odrzucić (np. tylko w zakresie długów). Przyczyna odrzucenia spadku nie jest istotna.

Na odrzucenie spadku każdy ze spadkobierców ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Najczęściej termin ten liczy się więc od momentu śmierci spadkodawcy. W tym czasie powinien zdecydować (czy chce przyjąć spadek w całości, z dobrodziejstwem inwentarza, czy chce go odrzucić) oraz złożyć odpowiednie oświadczenie woli o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Jest to decyzja wiążąca, której nie można odwołać.

O dziedziczeniu długów spadkowych można przeczytać tutaj:

Dziedziczenie długów

Odrzucenie spadku przez małoletniego

Odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia woli w obecności notariusza lub w Sądzie spadku. Mogą go złożyć wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

W przypadku, gdy spadkobiercą jest osoba małoletnia, oświadczenie o odrzuceniu spadku składa za niego przedstawiciel ustawowy (najczęściej rodzice lub jedno z nich).

Przedstawiciel ustawowy musi jednak wcześniej uzyskać zezwolenie właściwego Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Podstawą złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu osoby małoletniej jest prawomocna zgoda tego Sądu. 

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.