Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Dożywocie (umowa o dożywocie)

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Strony umowy mogą dowolnie ukształtować zakres obowiązków nabywcy nieruchomości, wobec dotychczasowego właściciela nieruchomości (zwanego dożywotnikiem). Dożywotnik staje się domownikiem zobowiązanego, który jest zobowiązany wobec niego do opieki.

Jeżeli strony inaczej nie postanowią, to obowiązki względem dożywotnika  najczęściej sprowadzają się do:

  • przyjęcia go jako domownika
  • zapewnienia wyżywienia, ubrania, światła i opału
  • udzielenia niezbędnej opieki, pomocy oraz pielęgnowania w chorobie
  • sprawienia własnym kosztem pogrzebu i nagrobka.

Z uwagi na trudną do przewidzenia długość życia oraz potrzeby dożywotnika strony mogą określić inne świadczenia.

Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości np. na małżonka, konkubenta, rodziców, dzieci. Uprawnienia dożywotników przysługują tylko tym, którzy są wymienieni w umowie. Warto wiedzieć, że uprawnienia te są niezbywalne i wygasają wraz z ich śmiercią.

W orzecznictwo przyjmuje się, że zakres obowiązków nabywcy do utrzymania dożywotnika sięga tak daleko, aby nie musiał on poszukiwać innych źródeł utrzymania.

Umowa o dożywocie  musi być zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż w przeciwnym wypadku jest nieważna.

Przedmiotem dożywocia może być nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub udział w ich własności, ale nie może być nim spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Uprawnienia dożywotnika wpisuje się do księgi wieczystej prowadzonej dla zbytej w drodze dożywocia tej nieruchomości, a w przypadku zbycia tej nieruchomości kolejny nabywca nieruchomości ponosi także osobistą odpowiedzialność za te świadczenia.

Umowa o dożywocie jest umową odpłatną i nabyta w tej drodze nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

Oznacza to, zobowiązania, jakie przyjmują na siebie nabywający małżonkowie, będą realizowane z ich majątku wspólnego.

Nie dotyczy to sytuacji gdy małżonkowie zawarli umowę rozdzielności majątkowej.

W sytuacji gdy wzajemne stosunki dożywotników i nabywców pogarszają się i niemożliwe będzie dalsze pozostawanie ich pod jednym dachem Sąd może rozwiązać dożywocie lub zamienić je na dożywotnią rentę.

Formularze urzędowe

Notariusz Kraków Kontakt​

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.