Notariusz w Krakowie Agnieszka Kozek Logo

Darowizna nieruchomości

Warto wiedzieć, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu – przepisy wymagają do dokonania darowizny nieruchomości (mieszkania, lokalu, działki, działki zabudowanej domem) oraz prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje nieważność darowizny. Umowę darowizny nieruchomości sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Do zawarcia umowy darowizny konieczna jest obecność zarówno darczyńcy jak też obradowego, gdyż obdarowany musi złożyć oświadczenie o przyjęciu darowizny. Warto wiedzieć, że darowizna stanowi składnik majątku osobistego osoby obdarowanej.

Pomimo, że darowizna ma charakter nieodpłatny, to darczyńca może zastrzec ustanowienie na darowanej nieruchomości na swoją rzecz lub na rzecz bliskiej mu osoby np. prawa dożywotniego użytkowania lub dożywotniej służebności osobistej mieszkania. Prawa te można też ustanowić na ściśle określony okres czasu. Notariusz składa wnioski o wpisy ustanowionych praw w  księdze wieczystej prowadzonej dla darowanej nieruchomości.

Zasadniczo do dokonania darowizny innych praw majątkowych np. samochodu, rzeczy ruchomych czy pieniędzy nie jest wymagane zawarcie umowy darowizny w szczególnej formie. Jednak niektóre przepisy wymagają, aby darowizna określonych praw np. udziałów w spółce z o.o. była zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Należy ją też zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego.

Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają umowa darowizny np. samochodu, pieniędzy – może być dla celów dowodowych zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Korzysta wtedy z domniemania, że została dokonana przez określone strony oraz w określonym miejscu i czasie.

Strony mogą też każdą darowiznę praw majątkowych (np. samochodu, pieniędzy) sporządzić przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Jest to dokument urzędowy, mający najwyższą rangę dowodową, gdyż opisane w nim czynności i fakty są uznawane za prawdziwe i takie, które bez wątpliwości miały miejsce w określonym miejscu i czasie. W takim przypadku notariusz, który jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn z tytułu czynności sporządzonych w formie aktu notarialnego – zwolni darowiznę z podatku od darowizny, gdy on się nie należy lub wyliczy i pobierze należny podatek. Dokona też w imieniu stron wszelkich niezbędnych formalności we właściwym Urzędzie Skarbowym.

O umowie darowizny oraz darowiźnie od rodziców można przeczytać tutaj:

Umowa darowizny (darowizna)

Darowizna od rodziców

Notariusz Kraków Kontakt

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kozek
notariusz w Krakowie
Plac Kossaka 3, 31-106 Kraków
(z tyłu Jubilatu, przy parkingu)

Godziny przyjmowania stron
pon. – pt. 9.00 – 18.00

Soboty i inne godziny po uprzednim
uzgodnieniu z notariuszem.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku z windą.
Obok Kancelarii znajdują się miejsca parkingowe,
parking strzeżony oraz oddziały większości banków.

NIP: 677 161 58 14 REGON: 356290278

Numer rachunku BNP PARIBAS:
PL 89 1600 1039 0002 0037 5445 6001
Numer BIC/SWIFT PPABPLPK

Lokalizacja w centrum Krakowa, u zbiegu głównych szlaków komunikacyjnych – umożliwia dogodny dojazd samochodem i komunikacją miejską,
z okolic: Stare Miasto, Salwator, Zwierzyniec, Dębniki, Śródmieście,  Bronowice, Prądnik, Krowodrza, Kazimierz, Zabłocie, Podgórze czy Nowa Huta.

W pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki MPK Jubilat.