język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Założenie spółki Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Nasza kancelaria oprócz obsługi osób fizycznych prowadzi również obsługę Spółek oraz innych przedsiębiorców na zasadzie stałej obsługi jak i czynności jednorazowych.

Poprzez dużą ilość profesjonalnie dokonanych czynności zdobyła duże doświadczenie w zakresie prawa spółek, w tym zakładania spółek i innych podmiotów, a także ich kompleksowej obsługi notarialnej. Poszczególne rodzaje spółek różnią się pod względem osobowości prawnej, organów, odpowiedzialności za zobowiązania, czy też podatkowym. Każda spółka bez względu na jej rodzaj musi posiadać umowę, określającą zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwiązania. Przepisy dotyczące poszczególnych Spółek określają elementy jakie powinna zawierać umowa każdej z nich ( np.: umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej), natomiast wspólnicy w zakresie dozwolonym przez prawo mogą dokonywać pewnych modyfikacji, dostosowując ją do swoich potrzeb. Prawidłowo sporządzona umowa spółki (lub statut spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej) pozwala uniknąć problemów w trakcie jej działalności, w przypadku przekształceń lub rozwiązania spółki, jak też zdarzeń losowych dotyczących wspólników.

Umowa spółki zawarta zgodnie z przepisami to niezbędny warunek rejestracji spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasz zespół udzieli niezbędnych informacji i pomoże w doborze najlepszej formy prawnej dla planowanej działalności. Na życzenie klientów prowadzimy kolejne etapy procesu zakładania spółki, przygotowujemy dokumenty notarialne niezbędne do rejestracji spółki w KRS, przygotowujemy zmiany w umowie spółki lub statucie spółki, w tym dotyczące kapitału zakładowego, siedziby i firmy spółki, zajmujemy się również przekształceniami spółek.

W zakresie spółek kapitałowych statut spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym. W zakresie spółek osobowych umowa spółki komandytowej dla swej ważności wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego, natomiast założenie innych spółek np. spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej również można powierzyć notariuszowi.

Zapraszamy osoby zainteresowane założeniem spółki w naszej Kancelarii, Kraków Plac Kossaka 3.