język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa zamiany
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Według definicji kodeksowej zamiana to umowa, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Gwarantując bezpieczeństwo obrotu np. zamiany nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, garaży, działek lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali - przepisy wymagają do zawarcia umowy ich zamiany formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.

Informacji o niezbędnych dokumentach i opłatach związanych z zawarciem konkretnej zamiany oraz wymogach prawnych jakie musi spełnić umowa zamiany udzielamy w Kancelarii Notarialnej, Kraków Plac Kossaka 3.