język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa sprzedaży Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Według definicji kodeksowej umowa sprzedaży to umowa, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę rzeczy.

Gwarantując bezpieczeństwo obrotu przepisy wymagają do sporządzenia niektórych czynności zachowania formy szczególnej (aktu notarialnego lub notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisów) pod rygorem nieważności. W szczególności w formie aktu notarialnego muszą być zawarte umowy sprzedaży:
- wszelkich nieruchomości, w tym lokalowych i gruntowych,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- prawa użytkowania wieczystego,
- spadku.

Natomiast np. do ważnego zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. niezbędne jest notarialne poświadczenie własnoręczności podpisów stron tej umowy. Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy – notariusz może sporządzić umowę sprzedaży innych praw majątkowych np. samochodu lub innych rzeczy ruchomych, wierzytelności w formie aktu notarialnego lub notarialnie poświadczyć podpisy stron na takiej umowie.

Informacje dotyczące opłat związanych z poszczególnymi umowami notarialnymi znajdują się w zakładce OPŁATY I PODATKI.

Notariusz udziela bezpłatnych informacji w zakresie czynności notarialnych, w tym jak bezpiecznie i szybko załatwić formalności związane z umową sprzedaży. Szczegółowych informacji dotyczących konkretnej umowy sprzedaży, dokumentów i opłat związanych z daną umową sprzedaży udzielamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej Kraków, Plac Kossaka 3.