język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa spółki Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

W polskim prawie uregulowano zasady tworzenia i funkcjonowania wielu rodzajów spółek, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Poszczególne rodzaje spółek różnią się pod względem osobowości prawnej, organów, odpowiedzialności za zobowiązania, czy też podatkowym. Każda spółka bez względu na jej rodzaj musi posiadać umowę, określającą zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwiązania. Przepisy dotyczące poszczególnych Spółek określają elementy jakie powinna zawierać umowa każdej z nich (np.: umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej), natomiast wspólnicy w zakresie dozwolonym przez prawo mogą dokonywać pewnych modyfikacji, dostosowując ją do swoich potrzeb.

Prawidłowo sporządzona umowa spółki (lub statut spółki) pozwala uniknąć problemów w trakcie jej działalności, w przypadku przekształceń lub rozwiązania spółki, jak też zdarzeń losowych dotyczących wspólników. Umowa spółki zawarta zgodnie z przepisami to niezbędny warunek rejestracji spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zapraszamy osoby zainteresowane zawarciem umowy Spółki w naszej Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.