język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa przedwstępna Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa przedwstępna jest umową, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna zobowiązuje do zawarcia umowy przyrzeczonej, na warunkach (np. za cenę, w terminie) które zostają określone w umowie przedwstępnej.

W praktyce najczęściej zawierane są umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży nieruchomości, w sytuacji gdy strona kupująca nie posiada w chwili jej zawarcia wystarczających środków pieniężnych lub stara się o udzielenie kredytu bankowego na jej zakup. Warto pamiętać, że umowa przedwstępna nie przenosi prawa własności nieruchomości. Jeżeli przedmiotem takiej umowy przedwstępnej jest nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to zawarcie jej w formie aktu notarialnego powoduje, że strona uprawniona oprócz roszczeń odszkodowawczych może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej oraz umożliwia wpisanie do księgi wieczystej roszczeń wynikających z zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zapraszamy osoby zainteresowane zawarciem umowy przedwstępnej w naszej Kancelarii, Kraków Plac Kossaka 3.