język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa o dożywocie
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Dożywocie to umowa, w której w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Rodzaj dożywotnich świadczeń strony ustalają w umowie dożywocia.

W braku odmiennej umowy, obowiązkiem zobowiązanego jest dokonywanie świadczeń z art. 908§1 kodeksu cywilnego, to jest: przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawienie mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

Zapraszamy osoby zainteresowane zawarciem umowy dożywocia w naszej kancelarii notarialnej Kraków, Plac Kossaka 3.