język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa notarialna Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zapewniając bezpieczeństwo obrotu - przepisy prawa mogą wymagać do zawarcia ważnej umowy podpisania jej u notariusza. Przykładowo umowa sprzedaży nieruchomości, umowa deweloperska lub umowy niektórych Spółek pod rygorem nieważności muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego, natomiast do ważnego zbycia udziałów w spółce z o.o. wymagane jest notarialne poświadczenie własnoręczności podpisów stron tej umowy. Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy – notariusz może sporządzić umowę i inne czynności w formie aktu notarialnego lub notarialnie poświadczyć na nich podpis. Notariusz stwierdza tożsamość osób będących stronami umowy i sprawdza zgodność postanowień umowy z przepisami prawa. Notariusz odmówi sporządzenia umowy notarialnej niezgodnej z prawem.

Nasza Kancelaria Notarialna sporządza wszelkie przewidziane prawem umowy notarialne. Informacje dotyczące umów zawieranych w formie aktów notarialnych oraz dokumentów wymaganych do zawarcia konkretnej umowy notarialnej znajdują się w zakładce czynności notarialne.

Notariusz udziela bezpłatnych informacji i porad prawnych w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, w szczególności jak bezpiecznie i szybko załatwić formalności związane z zawarciem konkretnej umowy notarialnej.

Bezpłatnych informacji dotyczących określonej umowy notarialnej i opłat za umowę notarialną udzielamy w Kancelarii Notarialnej, Kraków, Plac Kossaka 3.