język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowy darowizny Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Obecnie zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze umowy darowizny uczynionej przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę .

Co do zasady oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego, jednak jeżeli świadczenie zostało faktycznie spełnione umowa darowizny będzie ważna pomimo niezachowania tej formy. Gwarantując bezpieczeństwo obrotu - przepisy wymagają do zawarcia umowy darowizny nieruchomości sporządzenia jej w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają – umowa darowizny innego prawa np. samochodu, innych ruchomości oraz pieniędzy może być sporządzona również w formie aktu notarialnego.

Prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt w sprawach dotyczących opłat związanych z darowizną oraz dokumentów niezbędnych do dokonania darowizny telefonicznie lub w Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.