język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa sprzedaży
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa sprzedaży to umowa, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę rzeczy.

Gwarantując bezpieczeństwo obrotu np. sprzedaż nieruchomości, sprzedaż mieszkania - przepisy wymagają do sporządzenia tych czynności formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności, natomiast np. do umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. niezbędne jest notarialne poświadczenie własnoręczności podpisów stron tej umowy. Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy - notariusz może sporządzić umowę sprzedaży innych praw majątkowych np. samochodu, wierzytelności lub innych rzeczy ruchomych w formie aktu notarialnego lub notarialnie poświadczyć podpisy stron na takiej umowie sprzedaży.

Zespół kancelarii udzieli Państwu telefonicznie lub osobiście informacji odnośnie opłat i dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz formy jakiej wymaga dana umowa sprzedaży w Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.