język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Umowa deweloperska Kraków

Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek W kwietniu 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w której została uregulowana umowa deweloperska. Celem tej ustawy jest szeroko rozumiana ochrona interesów klientów firm deweloperskich między innymi poprzez obowiązkowe zabezpieczenia środków finansowych wpłacanych przez klientów na poczet zakupu nieruchomości. W szczególności deweloper zobowiązany jest z zasady do założenia rachunku powierniczego, przy czym wpłaty i wypłaty ewidencjonowane są odrębnie dla każdego nabywcy. Zgromadzone na tym rachunku pieniądze są chronione w przypadku upadłości dewelopera.

Umowa deweloperska musi być sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego, jej koszty po połowie ponosi deweloper i nabywca.

Zespół kancelarii udzieli Państwu informacji odnośnie dokumentów niezbędnych do zawarcia konkretnej umowy deweloperskiej oraz opłat związanych z umową deweloperską w siedzibie Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.