język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Testament Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Testament jest dokumentem, w którym osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament jak i poszczególne jego postanowienia. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Testamenty mogą być sporządzone w formie aktów notarialnych. Spisanie testamentu jest czynnością notarialną, która musi być zawarta zgodnie z przepisami ustawy. W przypadku nie zachowania warunków formalnych, postanowienia testamentu są nieważne. Testament może zostać bezpłatnie zarejestrowany w notarialnym rejestrze testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Notariusz udziela bezpłatnych informacji i porad prawnych w zakresie dokonywanych czynności notarialnych w tym testamentów i spadków. Bezpłatnych informacji, w tym jak bezpiecznie sporządzić testament udzielamy w Kancelarii Notarialnej, Kraków, Plac Kossaka 3.