Podatek od spadków i darowizn

Kompleksową informację o wysokości taksy notarialnej, innych opłat i podatków od konkretnej czynności uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
(art. 4a.)

Opodatkowaniu podlega nabycie przez obdarowanego, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej (od wartości odejmuje się):
9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
(art. 9)

od pozostałej kwoty liczy się następująco

Kwoty nadwyżki w zł  PODATEK WYNOSI
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 
  10 278 3% 
10 278 20 556  308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556    822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł 
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 
  10 278  7%
10 278 20 556  719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł 
20 556    1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł 
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 
  10 278  12% 
10 278  20 556  1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556    2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł 

(art. 15)

Grupy podatkowe:
1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III - innych nabywców.
(art. 14)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zobacz także: Ustawa o podatku od spadków i darowizn > [pdf]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zobacz także: Przydatne informacje >