język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Spadek Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Prawo do dysponowania majątkiem osoby zmarłej nabywa się na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Obecnie bowiem ustawodawca dał spadkobiercom możliwość wyboru czy spadek nabędą na drodze sądowej, czy poprzez przeprowadzenie sprawy spadkowej w Kancelarii Notarialnej. Zaletą dokonania notarialnego poświadczenia dziedziczenia jest to, że pozwala spadkobiercom zaoszczędzić czas, gdyż takie poświadczenie nabycia spadku jest skuteczne z chwilą sporządzenia poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowania i nie wymaga uprawomocnienia się, a sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia można dokonać u dowolnie wybranego notariusza, bez względu na ostatni adres zamieszkania zmarłego. Wszystkie sporne kwestie dotyczące dziedziczenia wymagają jednak przeprowadzenia postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.

Sporządzamy wszelkie przewidziane prawem akty notarialne i inne czynności notarialne dotyczące spadków, w tym: protokoły dziedziczenia, akty poświadczenia dziedziczenia, umowy o dział spadku, oświadczenia o przyjęciu spadku lub o odrzuceniu spadku. Bezpłatnych informacji dotyczących spadków np. nabycia spadku oraz jak przeprowadzić spadek udzielamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej, Kraków Plac Kossaka 3.