język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Prześlij dane JEDNA OSOBA OSOBA PRAWNA

FORMULARZ DLA OSOBY PRAWNEJ

Firma:  
*
Numer KRS:  
Numer NIP:  
Numer Regon:  

DANE PRZEDSTAWICIELI
Nazwisko:  
*
Imię 1:  
*
Imię 2:  
Imię ojca:  
Imię matki:  
Miejsce zamieszkania  
(zgodnie z dowodem tożsamości):  
Adres do doręczeń  
(jeżeli jest inny niż podany w dowodzie tożsamości):  
Seria i nr dowodu tożsamości:  
PESEL:  
Numer telefonu kontaktowego:  
*
Adres e-mail:  
*
Forma prawna:  
Nazwisko:  
*
Imię 1:  
*
Imię 2:  
Imię ojca:  
Imię matki:  
Miejsce zamieszkania  
(zgodnie z dowodem tożsamości):  
Adres do doręczeń  
(jeżeli jest inny niż podany w dowodzie tożsamości):  
Seria i nr dowodu tożsamości:  
PESEL:  
Numer telefonu kontaktowego:  
*
Adres e-mail:  
*
Forma prawna:  

Uwagi:
Proszę o wpisanie jakiej czynności notarialnej dotyczą dane oraz ewentualnie innych uwag
dotyczących dokonywanej czynności notarialnej
(np: rodzaj umowy/protokołu, przedmiot umowy/protokołu, wartość/cena)
   
* - pola wymagane: (e-mail lub numer telefonu)

Szanowni Państwo, zwracamy uwagę, że przesłanie wiadomości (w tym zawierającej dane osobowe stron oraz dotyczące przedmiotu i rodzaju czynności notarialnej)  na nasz adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażaniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania czynności notarialnych i prowadzenia dalszej korespondencji droga elektroniczną.