język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Protokół spółki Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Nasza Kancelaria Notarialna sporządza w formie aktu notarialnego protokoły spółek i innych osób prawnych. Spisywanie protokołu spółki jest przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych, w postanowieniach umów spółek, ich statutów lub innych aktów uchwalonych przez założycieli lub wspólników.

W ramach dokonywanych czynności notarialnych nasza Kancelaria Notarialna w Krakowie sporządza protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych oraz inne protokoły sporządzane w celu udokumentowania przebiegu czynności, które wywołują skutki prawne. W zależności od regulacji kodeksowych i umownych oraz okoliczności protokół spółki sporządza się w siedzibie Spółki lub innym miejscu. Zgromadzenia i zebrania wspólników spółek mogą odbyć się w siedzibie naszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie (w której dysponujemy przystosowaną do tego celu salą konferencyjną) z których notariusz spisuje protokół. Dlatego w sprawach dotyczących protokołu spółki prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą Kancelarią Notarialną Kraków Plac Kossaka 3.