język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Protokoły notarialne Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Protokoły notarialne spisywane w naszej Kancelarii Notarialnej w zakresie prawa spółek to najczęściej protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych lub protokoły zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, protokoły zebrania wspólników.

W zakresie prawa cywilnego sporządzamy także protokoły, których treść zawiera oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, protokoły dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa drugiej stron oraz protokoły przyjęcia pieniędzy do depozytu notarialnego. Na życzenie stron notariusz sporządzi w formie aktu notarialnego także inny protokół w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne.

Szczegółowych informacji dotyczących określonego protokołu notarialnego udzieli zespół naszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie.