język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Podział majątku Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Do majątku wspólnego należy w szczególności wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunkach funduszy emerytalnych każdego z małżonków. W przypadku, gdy małżonkowie zdecydują się podzielić swój wspólny majątek, mogą to uczynić zawierając umowę notarialną o podział majątku, która jest skuteczna od chwili jej zawarcia. Podziału majątku można również dokonać w sądzie w szczególności w postępowaniu o podział majątku wspólnego lub w postępowaniu rozwodowym.

Zapraszamy osoby które interesuje umowa o podział majątku w naszej Kancelarii, Kraków Plac Kossaka 3.