język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Poddanie się ezgekucji Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego - akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt 4) - 6) kpc stanowi tytuł egzekucyjny.

Dobrowolne notarialne poddanie się przez dłużnika egzekucji jest czynnością prawną, która pozwala na znaczne przyspieszenie przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego poprzez pominięcie etapu postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania prawomocnego wyroku (tytułu wykonawczego). Uprawniony wierzyciel posiadający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego nie musi bowiem przeprowadzać długotrwałego postępowania sądowego, gdyż do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wystarczy jedynie nadanie przez Sąd klauzuli wykonalności aktowi poddania się egzekucji. Przepisy określają jedynie niezbędne elementy aktu poddania się egzekucji w zależności od tego do czego zobowiązany jest dłużnik ( np. zapłaty sumy pieniężnej do wysokości wprost określonej lub oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, wydania indywidualnie oznaczonej rzeczy albo oznaczonej co do gatunku i ilościowo określonej), natomiast jego treść strony mogą pomiędzy sobą uzgodnić.

Reasumując - notarialne poddanie się egzekucji przez dłużnika znaczne przyspiesza przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, co w praktyce daje mniejsze możliwości dłużnikowi np. na uchylanie się od zapłaty lub wydania rzeczy. W przypadku pytań związanych z aktem poddania się egzekucji oraz kosztów prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w naszej Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.