język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Pełnomocnictwo Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Zapewniając bezpieczeństwo obrotu - przepisy prawa wymagają dla ważności określonych pełnomocnictw podpisania ich u notariusza. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna, pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie. Przykładowo pełnomocnictwo do sprzedaży lub innego zbycia nieruchomości musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego, natomiast do zbycia udziałów w spółce z o.o. wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym. Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy – notariusz może sporządzić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub notarialnie poświadczyć na nim podpis.

Osoba udzielająca pełnomocnictwa w kancelarii notarialnej powinna legitymować się ważnym dokumentem tożsamości oraz posiadać dane pełnomocnika.

Zapraszamy osoby zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa w naszej Kancelarii Kraków Plac Kossaka 3.