język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Notariusz w Krakowie

Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz ma obowiązek dbać o interesy stron czynności prawnych, a także zabezpieczyć interesy innych osób, dla których dana czynność notarialna może powodować skutki prawne. Notariusz udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie czynności notarialnych. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii. W naszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie notariusz lub zastępca notarialny udzielają wszelkich informacji w sprawach dotyczących czynności notarialnych.

Kancelaria Notarialna Agnieszki Kozek – Notariusz w Krakowie położona jest w Krakowie przy Placu Kossaka 3 (z tyłu JUBILATU, przy parkingu).