język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Intercyza Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Stosunki majątkowe między małżonkami reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stanowi on, że od chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), którą można ograniczyć lub rozszerzyć o przedmioty, które dotychczas należały do majątków osobistych, podpisując u notariusza stosowną umowę majątkową, zwaną intercyzą. Intercyzą można także ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W praktyce małżonkowie najczęściej zawierają intercyzy ustanawiające rozdzielność majątkową, na skutek których zasadniczo każdy z nich zachowuje swój majątek nabyty przed zawarciem intercyzy jak i nabyty później, a wierzyciel jednego z małżonków nie może żądać zaspokojenia z majątku współmałżonka. Intercyza może również zostać podpisana przed zawarciem małżeństwa, a w trakcie małżeństwa można ją zmienić lub rozwiązać.

Zapraszamy osoby zainteresowane zawarciem intercyzy w naszej Kancelarii Kraków Plac Kossaka 3.