język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Hipoteka Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, a jej celem jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności pieniężnej przez obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z taki skutkiem, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką bez względu na to, kto aktualnie jest jej właścicielem i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela tej nieruchomości. Poza nieruchomościami przedmiotem hipoteki może być także:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Istotne jest, że hipoteka powstaje z chwilą wpisu jej do księgi wieczystej i samo ustanowienie hipoteki nie powoduje jeszcze obciążenia nieruchomości hipoteką.

Zespół kancelarii udzieli Państwu informacji o wymogach prawnych dotyczących ustanowienia konkretnej hipoteki oraz opłatach za hipotekę. Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w przypadku pytań związanych z hipoteką w naszej Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.