język polski - kancelaria notarialna krakówjęzyk angielski - kancelaria notarialna kraków
Akty notarialne Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków - Agnieszka Kozek

Sporządzanie aktu notarialnego to czynność, która może być dokonywana tylko przez notariusza lub zastępcę notarialnego. Akt notarialny sporządzany jest w celu udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu - przepisy prawa wymagają do sporządzenia niektórych czynności zachowania formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Na życzenie stron, nawet jeżeli przepisy nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego dla danej czynności – notariusz może sporządzić ją w formie aktu notarialnego.

Nasza Kancelaria notarialna sporządza wszelkie przewidziane prawem akty notarialne, w tym: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, umowy spółek prawa handlowego, umowy majątkowe małżeńskie – intercyzy, akty ustanowienia służebności, akty ustanowienia hipoteki i inne, jeżeli przepisy wymagają tej formy lub taka jest wola stron.

Prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt w sprawach dotyczących aktów notarialnych oraz opłat związanych z konkretnym aktem notarialnym w Kancelarii Kraków, Plac Kossaka 3.